Postanowienia ogólne 
Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez LITYŃSCY Stomatologia – Łukasz Lityński z siedzibą w Jaworze (zwaną dalej "LITYŃSCY Stomatologia"). 
Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce, a wszelkie informacje dotyczące produktów, usług i promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce. 
 Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. 
Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.   


Prawa własności intelektualnej 
Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność LITYŃSCY Stomatologia – Łukasz Lityński lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela. 
Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa. 
 Bez uprzedniej pisemnej zgody LITYŃSCY Stomatologia – Łukasz Lityński użytkownik strony nie może: 
 1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych; 
 2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).   
 Treść strony Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Gabinecie Stomatologicznym i jego usługach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. 
Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością. 
Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o LITYŃSCY Stomatologia – Łukasz Lityński i jego usługach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami LITYŃSCY Stomatologia.   Odpowiedzialność LITYŃSCY Stomatologia – Łukasz Lityński ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
W przypadku stron internetowych, do których linki znajdują się na niniejszej stronie - odpowiedzialność za treści i szkody ponoszą odpowiednio właściciele tych serwisów. Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że LITYŃSCY Stomatologia – Łukasz Lityński ma jakiekolwiek powiązania z tymi stronami lub ich właścicielami.   
Udostępnione informacje Udostępnienie informacji lub materiałów LITYŃSCY Stomatologia – Łukasz Lityński jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób. 
LITYŃSCY Stomatologia – Łukasz Lityński nie prowadzi stałej kontroli niniejszej witryny, w tym jej części, które zawierają treści zamieszczane przez innych użytkowników. Osoby, które zauważą treści innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu LITYŃSCY Stomatologia – Łukasz Lityński . 
W uzasadnionych przypadkach, LITYŃSCY Stomatologia zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.     
Kontakt W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych: LITYŃSCY Stomatologia – Łukasz Lityński ul. I. Rzeckiego 4 59-400 JAWOR e-mail: gabinet@litynscy.pl   
Pozostałe postanowienia LITYŃSCY Stomatologia – Łukasz Lityński zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. 
 Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.     


POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.litynscy.pl  
 I. Informacje ogólne. 
 1.Operatorem Serwisu www.litynscy.pl, litynscy.pl jest LITYŃSCY Stomatologia – Łukasz Lityński ul. I. Rzeckiego 4 59-400 JAWOR e-mail: gabinet@litynscy.pl 
 2.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 
 a.Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"). 
 b.Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego odpowiedniego dla strony www.litynscy.pl, funkcjonującego pod adresem www.litynscy.pl   
 II. Informacje w formularzach. 
 1.Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. 
 2.Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) 
 III. Informacja o plikach cookies. 
 1.Serwis korzysta z plików cookies. 
 2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 
 4.Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: a.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; b.utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; c.określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 
 5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 6.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 
 7.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 
 8.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 
 9.Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics 
 10.Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 
 11.W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z pliku   
 IV. Logi serwera. 
 1.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 
 2.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: a.czas nadejścia zapytania, b.czas wysłania odpowiedzi, c.nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, d.informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, e.adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, f.informacje o przeglądarce użytkownika, g.Informacje o adresie IP. 
 3.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 4.Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.   
 V. Udostępnienie danych. 
 1.Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. 
 2.Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. 
 3.Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.   
 VI. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 
 1.Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www 
 2.W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową i postępuj zgodnie z instrukcjami dot. plików cookies napisaną przez producenta oprogramowania